2.500.000 Ribets

2012-11-23 11:10

Dos milions i mig de ribets metàl·lics de ferro colat uneixen sòlidament 18.038 diferents peces del mateix material fins a una alçada de 324 metres sobre el nivell del sòl, comptant les antenes. Caldria afegir 33,5 metres més per equiparar l'alçada respecte al nivell del mar. Totes aquestes peces suposen un pes de 10.100 tones, de les que 7.300 corresponen a l'estructura metàl·lica, exercint una pressió sobre la base de 45 quilograms per centímetre quadrat. 50 enginyers van realitzar al llarg de dos anys 5.300 plans i esquemes del conjunt, el qual es va començar a construir un 28 gener 1887 per ser inaugurat un 31 de març de 1889, així que 500 obrers, 250 d'ells, la meitat, contractats subsidiàriament pels diferents concessionaris de l'obra, van trigar dos anys, dos mesos i cinc dies en finalitzar el treball. En aquest moment va ser la construcció més elevada del món, títol que només va conservar 4 decennis, quan el 1930 el novaiorquès Chrysler Building ho va superar.


Però aquest moment no havia arribat quan es van començar a acumular els 236.000.000 de visitants que el van començar a admirar i / o ascendir des de l'Exposició Universal, que celebrava el primer centenari de la Revolució Francesa i que ja en aquell moment va recollir una afluència de 1.896.987 visitants. Amb el temps el monument del districte 7è i ancoratge de 120 antenes de comunicacions, s'ha convertit en el 9è lloc més visitat de França. El 2010, 6.612.000 visitants el van recórrer, encara que van ser 210.374 menys que el 2007 quan 6.822.374 persones van pagar per visitar-lo, el que el converteix en el monument de pagament més visitat del món. Cinc ascensors recorren anualment amunt i avall 103.000 quilòmetres, dues vegades i mitja la volta al planeta. Cada 7 anys 60 tones de pintura s'apliquen sobre 250.000 metres quadrats de metall exposat a la corrosió.

Per a la celebració del mil·lenni, el segon concretament, es van instal·lar 20.000 punts de llum que van parpellejar durant 10 minuts un parell de vegades al dia. Perquè això fos possible, durant tres mesos, van estar treballant 20 alpinistes que van emprar 60.000 brides de plàstic per subjectar 30 quilòmetres de cablejat elèctric.He cregut innecessari precisar que es parla de la famosa estructura de 324 metres, 357,5 sobre el nivell del mar, que es troba al fons dels Champs de Mars, a 189,56 metres de l'entrada oriental del pont de Iéna que creua el riu i a 329,81 metres al nord-oest de l'avinguda Josep Bouvard i no de cap altra, ni semblant ni similar, que es trobi a prop.

© J.L.Nicolas

Llegir més en edició impresa o Ebook

Veure més fotos