Les Cèltiques, Somni d'un Matí d'Hivern

2012-12-22 19:29

Las Cèltiques, Concert en O menor per arpa i nitroglicerina, Irlanda 1918; Monasterboice, Irlanda, 1986

Les Cèltiques, Somni d’un Matí d’Hivern, Stonehenge, Wiltshire, 1918; 2010

Les Cèltiques, Somni d’un Matí d’Hivern, Stonehenge, Wiltshire, 1918; 2010

Les Cèltiques, Somni d’un Matí d’Hivern, Tintagel, Cornwall, 1918; 2010

Les Cèltiques, Somni d’un Matí d’Hivern, Stonehenge, Wiltshire, 1918; 2010

Les Cèltiques, Somni d’un Matí d’Hivern, Stonehenge, Wiltshire, 1918; 2010

Les Cèltiques, En l'escenari de l'antiga farsa, Zuydcoote, Nord, França, 1918;  2010