Decumanus Maximus, Carrer de la Ciutat

Decumanus Maximus, Carrer de la Ciutat