Hoshino Tatsuko (星野 立 子) (1903-1984)

Hoshino Tatsuko (星野 立 子) (1903-1984)