Torre al Carrer dels Traginers

Torre al Carrer dels Traginers