Tram d'aqüeducte al Carrer Duran i Bas

Tram d'aqüeducte al Carrer Duran i Bas