Exvots procedents de Can Culleram, Museu de Prehistoria de València

Exvots procedents de Can Culleram, Museu de Prehistoria de València